Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego

nagłówek

Dokumenty do pobrania

Nazwa dokumentu Pobierz w pdf Pobierz w doc
Zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych/rozbiórki Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową/robotami bydowlanymi/rozbiórką Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Oświadczenie o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami zwiazanymi z budową/robotami budowlanymi/rozbiórką Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Zawiadomienie o zakończeniu budowy Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych Pobierz w formacie pdf Pobierz w formacie doc

pobierz readerAby otworzyć i wydrukować wnioski w formacie PDF należy pobrać bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, klikając przycisk po lewej stronie.

© 2011 PINB Powiatu Gliwickiego